Pogoji vadbe

 • Za vpis je treba izpolniti spletno prijavnico. Vadba brez prijavnice ni možna (izjema je prva ura, ko lahko deklica pride preizkusit vadbo, preden se odloči za vpis). S klikom na gumb "potrdi prijavnico" potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe v ŠD Gazela in se z njimi strinjate.
 • Podatke iz prijavnice zbiramo le za namene delovanja društva in jih hranimo v skladu z zakonodajo. Podatke izbrišemo iz evidenc ob preklicu, ki mora biti poslan v pisni obliki po elektronski oz. običajni pošti.
 • Vadba poteka preko celega šolskega leta enkrat do dvakrat tedensko in je plačljiva.
 • Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto) in vključuje tudi mesečno članarino in mesečno vadnino.
 • Mesečni obroki so za vse mesece enaki ne glede na različno število ur v posameznem mesecu. 
 • Mesečni obrok za vadbo se poravna na osnovi računa, ki ga pošljemo po elektronski pošti. Računov v papirnati obliki ne pošiljamo.
 • V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni obrok za vadbo ne spremeni.
 • Mesečni obrok se ne spremeni, v kolikor se deklica ne udeleži vadbe zaradi bolezni, karantene oz. šolskih obveznosti (šola v naravi, tečaj plavanja, izleti ipd.). Mesečno plačilo vadbe je pavšal, tako da se posamezni izostanki od mesečne vadnine ne odštevajo.
 • V kolikor vadba zaradi odsotnosti trenerke (zaradi nepredvidljivih razlogov) odpade, bomo vadbo nadomestili v čim krajšem možnem času.
 • Plačila mesečnega obroka ste oproščeni le v primerih, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca oz. je bil odsoten cel mesec (oz. najmanj 3 tedne) zaradi bolezni. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov: srdgazela@siol.net
 • Drugi in tretji otrok (sestrica) ima 10% popusta na vadnino.
 • V primeru neplačila mesečnega obroka obisk gimnastičnih vaj ni možen. Stroške pošiljanja opominov in zamudne obresti za nepravočasna plačila zaračunamo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Pridružujemo si pravico do manjših sprememb urnika zaradi preoblikovanja skupin.
 • Pridružujemo si pravico do odpovedi vadbe za posamezno skupino zaradi premajhnega števila prijavljenih.
 • S potrditvijo prijavnice dovoljujete objavo skupinskih fotografij ter posnetkov s prireditev in nastopov na spletni strani ŠD Gazela in socialnem omrežju.
 • S potrditvijo prijavnice do pisnega preklica dovoljujete uporabo podatkov iz prijavnice za namene vodenja vadbe, delovanja društva in obveščanju o dogodkih društva.
 • Odgovornost: Vse gimnastične vaje dekleta izvajajo na lastno odgovornost. Priporočamo, da otroka nezgodno zavarujete in se v primeru, da ima otrok kakršnekoli zdravstvene težave, glede primernosti vadbe posvetujete z zdravnikom.
 • Za pozabljene in izgubljene predmete ne odgovarjamo. Priporočamo, da deklice vrednejših predmetov ne puščajo v garderobi, ampak v telovadnici pri vaditeljici.
 • Za zagotavljanje strokovne izvedbe vadbe sodelujemo z mag. Guljo Avkhadievo, Športne storitve s.p.