PRIJAVNICA ZA VADBO 2021/2022

PODATKI O OTROKU

S klikom v krogec izberite šolo, na kateri bo Vaš otrok obiskoval vadbo.

Na šolah označenih z ** je vadba organizirana dvakrat tedensko. V kolikor Vaš otrok ne more obiskovati vadbe dvakrat tedensko, lahko obiskuje vadbo enkrat tedensko ne glede na to, da ste izbrali lokacijo z možnostju vadbe dvakrat tedensko. PODATKI O PODPISNIKU PRIJAVNICE

(obvezno eden od staršev ali skrbnik)

Navedite elektronski naslov, na katerega Vam bomo pošiljali plačilne naloge za vadbo in obvestila.

S klikom na gumb "POTRDI PRIJAVNICO" jamčite, da so podatki v prijavnici resnični.